RSP Paczkowo

 


Produkcję roślinną Spółdzielnia prowadzi na obszarze 780 ha gruntów własnych, wkładowych i dzierżawionych w oparciu o: 

  • Zakład Rolny w Paczkowie, obejmujący swym zasięgiem grunty położone na terenie gminy Swarzędz

  • Zakład Rolny w Trojanowie powstały na bazie przyłączonej w roku 2001 Rolniczej Spółdzielni Produkcyjnej "PIONIER" - gmina Murowana Goślina

  • Zakład Rolny Dziadkowo powstały na bazie gospodarstwa wydzierżawionego w roku 2003 od Agencji Nieruchomości Rolnych - gmina Mieleszyn