Statut Spółdzielni zarejestrowano w dniu 12 lipca 1952 r. w Sądzie Rejonowym w Poznaniu. Do tworzenia Spółdzielni przystąpiło 11 rolników, wnosząc wkład gruntowy o pow. 115,69 ha. Na pierwszym zebraniu organizacyjnym wybrano 3 osobowy Zarząd w składzie:

    - Przewodniczący: Michał Szczęsny
    - Członkowie: Felicjan Stawik i Antoni Wieczorek

Kolejnymi Prezesami Zarządu byli:

Józef Ossowski, Marian Zalesiński, Stanisław Kalemba, Ryszard Maik i Tomasz Dutkiewicz.

Aktualny skład Zarządu Spółdzielni przedstawia się następująco:

    - Prezes: mgr inż. Czesław Kłaczkiewicz
    - Z-ca Prezesa: Teresa Taisner
  
Radę Nadzorczą Spółdzielni tworzą:
    - Przewodniczący: Marian Nawrocki
    - Z-ca Przewodniczącego: Bożena Szyszka
    - Sekretarz: Teresa Urycka
    - Członkowie: Franciszek Dziechciar, Leszek Wieczorek