ROLNICZA SPÓŁDZIELNIA PRODUKCYJNA
"POKÓJ"

ul. Sokolnicka 33 
62-021 Paczkowo

 tel.  61 815 74 47 /   61 815 74 48
tel./fax  61 815 74 42
web: http://www.paczkoworsp.pl
email: biuro@paczkoworsp.pl

 NIP 777-00-01-424
REGON 000478026 
 
ZAKŁAD ROLNY - TROJANOWO
tel.  61 812 22 71

 ZAKŁAD ROLNY - DZIADKOWO
tel.  509 59 21 74