FERMA DROBIU w Paczkowie

                      rozpoczyna sprzedaż kurek odchowanych - ROSA I, ROSA IV, ROSA V

                                                          od dnia 22 stycznia  2018 r. 

                                

                                                    Cena za sztukę będzie uzależniona od tygodnia sprzedaży danego stada

                                                     Sprzedaż prowadzona jest od poniedziałku do piątku

                                                         w godzinach 6:00 - 13:00

                                                  Kontakt pod nr telefonu - 61 815 74 47 wew 33

             

                                                                    ZAPRASZAMY !