RSP Paczkowo

 


Rolnicza Spółdzielnia Produkcyjna "POKÓJ" w Paczkowie istnieje od 2 czerwca 1952 r.

Spółdzielnia prowadzi:
   - produkcję drobiarską (od 1970 r.)
   - produkcję roślinną (780 ha gruntów)
   - usługi (rolnicze, remontowe, transportowe, magazynowe)

W dniu 1 czerwca 2002 r. z okazji 50 - lecia działalności Spółdzielnia otrzymała Odznakę Honorową za Zasługi dla Województwa Wielkopolskiego przyznaną przez Marszałka Województwa.

Spółdzielnia posiada Certyfikat Europejskiego Systemu Nagród "Wielkopolska Jakość".

Wielkopolska Jakość

ZAPRASZAMY DO WSPÓŁPRACY